β›“
Supported chains
A complete list of the different blockchains in which the Witnet oracle is currently available.

Currently supported chains

Platform
Networks
Services
Avalanche
 • C-Chain mainnet
 • C-Chain Fuji testnet
Boba Network
 • mainnet
 • testnet
Celo
 • mainnet
 • alfajores
Conflux Network
 • core mainnet
 • core testnet
 • espace testnet
 • espace mainnet
Cronos Chain
 • testnet
 • mainnet
Cube Network
 • testnet
Ethereum
 • mainnet
 • rinkeby
 • goerli
Harmony
 • testnet
Kava
 • mainnet
 • testnet
Klaytn
 • mainnet
 • testnet
KuCoin Community Chain (KCC)
 • mainnet
 • testnet
Meter
 • mainnet
 • testnet
Metis
 • stardust
 • andromeda
Moonbeam
 • mainnet
 • moonriver
 • moonbase
OKXChain (OKC)
 • mainnet
 • testnet
Polygon
 • mainnet
 • mumbai
SmartBCH
 • mainnet
 • testnet

Chains with upcoming support

Platform
Networks
Progress
Arbitrum
 • testnet
 • mainnet
ETA: 2022 Q3
Avalanche
 • Subnets
ETA: 2022 Q3
Cube Network
 • mainnet
ETA: 2022 Q3
Gnosis Chain (xDAI)
 • testnet
 • mainnet
ETA: 2022 Q3
Harmony
 • mainnet
ETA: 2022 Q3
Hoo Smart Chain
 • mainnet
ETA: 2022 Q3
Reef
 • testnet
 • mainnet
ETA: 2022 Q3
Algorand
 • testnet
 • mainnet
ETA: 2022 Q3
Aurora
 • testnet
 • mainnet
ETA: 2022 Q3
Optimism
 • kovan
 • mainnet
ETA: 2022 Q3
Solana
 • devnet
 • mainnet
ETA: 2022 Q3

Request support for a new chain